Logo Healthy Workers

AI in vastgoed | Introductie

For English, see below

Ontastbare ontwikkelingen

Klimaatneutraal vastgoed in 2050 lijkt ver weg en klinkt misschien zelfs onrealistisch – het voelt als een utopie. En dat is niet gek. We weten namelijk ook nog helemaal niet welke technieken ons over tien jaar aan een volledig energie-efficiënte vastgoedsector gaan helpen. Eén ding staat vast: om deze ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling te behalen, kan de adoptie en ontwikkeling van technologie ons niet snel genoeg gaan. Daarmee maken we gebouwen nóg eerder, nóg duurzamer. Next big thing? AI.

Grote verantwoordelijkheid

Healthy Workers werkt aan zelfsturende gebouwen: vastgoed dat op basis van zoveel mogelijk data en een zelfsturend algoritme het meest optimale klimaat bepaalt voor welke gebruiker dan ook – iedere minuut opnieuw. We zien hoe krachtig en effectief onze oplossing en de impact daarvan is. Maar belangrijker nog: we beseffen ons dat morele verantwoordelijkheid bij de verzameling en verwerking van gegevens noodzakelijk is. Waarom? Omdat data ontastbaar is. Daarom willen – of móeten – we transparant zijn. En hoe onzichtbaar ook, de impact van AI gaat nog veel groter zijn dan we nu kunnen bevatten.

Daarom nemen we je de komende tijd mee in de wereld van AI en alle ontwikkelingen die de wereld voorgoed veranderen – vooral de vastgoedindustrie. We geven je een uniek inkijkje in de Healthy Workers way of working. We leggen je uit hoe AI de vastgoedwereld voorgoed verandert, wat onze visie erop is, en we lichten aan de hand van voorbeelden toe waarom kunstmatige intelligentie een gamechanger is op weg naar klimaatneutraal vastgoed.

Nieuwsgierig? Volg ons, en stay tuned voor hoofdstuk 1.

Wil je nu al meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact op met sales@healthyworkers.com

In onze rubriek AI in vastgoed nemen we je de komende tijd mee in de razendsnelle ontwikkelingen van AI en machine learning. We leggen uit hoe het de vastgoedwereld voorgoed verandert, wat onze visie erop is, en vertellen je over onze AI-ontwikkelingen rondom autonoom aangestuurde panden.

.

.

.

AI in real estate

Introduction

Invisible developments

Climate-neutral real estate in 2050 may seem distant and even unrealistic – it feels like a utopia. And that's not surprising because we still don't know the solutions that will make the real estate sector more energy-efficient in ten years. But one thing is sure: to achieve this ambitious sustainability goal, the adoption and development of technology cannot happen quickly enough. That's how we make buildings even faster and more sustainable. The next big thing? AI.

Great responsibility

Healthy Workers is working on self-managing buildings: real estate that, based on as much data as possible and a self-guiding algorithm, determines the most optimal climate for any user – every minute of the day. We see how powerful and effective our solution and its impact is. But, more importantly, we realize that moral responsibility in data collection and processing is essential. Why? Because data is intangible. Therefore, we want – or must – be transparent. And no matter how invisible, the impact of AI will be much more significant than we can currently comprehend.

That's why we will take you on a journey into the world of AI and all the developments that are forever changing the world – especially the real estate industry. We will provide you with a unique insight into the Healthy Workers way of working. We will explain how AI is transforming the real estate world and what our vision is, and we will illustrate with examples why artificial intelligence is a game-changer on the path to climate-neutral real estate.

Curious? Follow us, and stay tuned for Chapter 1.

If you want to learn more about our approach, please get in touch with sales@healthyworkers.com

In the coming period, we will take you through the rapid AI and machine learning developments in our series: AI in real estate. We will explain how it forever changes the real estate world, share our vision, and tell you about our AI developments related to autonomously managed properties.