Logo Healthy Workers

Inzicht in 4 fundamentele criteria die meewegen bij beleggingsbeslissingen

For English, see below

Onlangs publiceerde vastgoedconsultant Knight Frank – overkoepelende organisatie van onze partner NL Asset Management – een rapport. Hierin laten ze de meest opvallende ontwikkelingen zien die invloed hebben op het vastgoedinvesteringsklimaat. Zo deden ze afgelopen juni onderzoek onder 45 investeerders naar de rol van ESG in hun beleggingsbeslissingen – met name in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Dat leverde waardevolle inzichten op. Welke precies? Dat gaan we je vertellen. De focus ligt in ieder geval op duurzaamheid, risicovermindering, energie-efficiëntie en transparantie.

Lees hieronder de vijf key take-aways van het rapport, gebaseerd op de antwoorden die naar voren kwamen in een steekproef van de vastgoedbeleggers.

1

100% geeft aan groene leases te hanteren, waarvan 36% de beloning koppelt aan ESG-doelstellingen.

2

77% hanteert bij nieuwe aankopen een minimumcriteria voor de milieucertificering. Van de respondenten die zich richten op energieprestatiecontracten (EPC’s) vereist meer dan 50% minimaal een B-rating.

3

74% peilt hun bestaande portefeuille op dit moment met een CRREM-analyse, meer dan de helft vereist een CRREM-analyse als onderdeel van de due diligence bij overnames.

4

58% zoekt actief naar kansen om ESG-activa te verbeteren en herpositioneren.

Investeer in de toekomst

Ruim 40 procent van de universele CO2-uitstoot wordt door gebouwen veroorzaakt. De sector kan veel schoner: als Healthy Workers morgen ál die gebouwen naar vermogen laat presteren, lossen we direct 5 tot 10 procent van het emissieprobleem op – wereldwijd. En dat zonder extra duurzaamheidsinvesteringen. Dus, waar wacht je nog op?

Nieuwsgierig hoe je tot wel 60 procent aan energie bespaart? Neem vandaag nog contact met ons op, we helpen je graag: sales@healthyworkers.com

.

.

.

Recently, real estate consultant Knight Frank, the overarching organization of our partner NL Asset Management, published a report. This report highlights the most significant developments influencing the real estate investment climate. Last June, they researched 45 investors on the role of ESG (Environmental, Social, and Governance) in their investment decisions, particularly in Europe and the United Kingdom. This research provided valuable insights; we're here to share them with you. We can tell you one thing: the focus is primarily on sustainability, risk reduction, energy efficiency, and transparency.

Read below for the five key takeaways from the report, based on the responses gathered from a sample of real estate investors:

1

100% indicate green leases, with 36% linking incentives to ESG objectives.

2

77% apply minimum criteria for environmental certification in new acquisitions. Among respondents focusing on Energy Performance Contracts (EPCs), more than 50% require at least a B rating.

3

74% currently assess their existing portfolio with a CRREM analysis and over half mandate a CRREM analysis as part of due diligence in acquisitions.

4

58% actively seek opportunities to enhance and reposition ESG assets.

Invest in the Future

Buildings cause more than 40% of universal CO2 emissions. The sector has the potential to be much cleaner: if Healthy Workers ensures all those buildings perform to their full capacity tomorrow, we can immediately address 5 to 10% of the global emission problem—without additional sustainability investments. So, what are you waiting for?

Curious about how to save up to 60% in energy? Contact us today; we're here to help: sales@healthyworkers.com