Logo Healthy Workers

Stay Paris-Proof! I Hoofdstuk 3: Alles wat je móet weten over de SFDR voor 1 januari 2023

Er verandert een hoop op duurzaamheidsgebied vanaf 2023. Zo ook voor financiële marktdeelnemers als banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen. De komst van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) bevat transparantieregels over duurzaamheid voor de sector, en die wordt binnenkort flink aangescherpt. Wat betekent dat voor jou?

Glasheldere communicatie

De SFDR is een Europese wetgeving die de financiële sector tot meer transparantie over duurzaamheid dwingt. Hoe groen ben je als partij écht? De informatievoorziening van ESG-criteria, duurzaamheidsrisico’s en -kansen moet beter en duidelijker. Zo weten beleggers en klanten namelijk altijd met wie ze zaken doen en of het aanbod aansluit bij hun verwachtingen. Daar zat voorheen een kink in de kabel: er bestonden namelijk geen regels voor. Maar dat veranderde begin 2022 toen het Europees Parlement een lijst met vereisten opstelde.

Aanscherping per 2023

De verplichting om te rapporteren over de mate waarin investeringen in lijn zijn met de EU Taxonomie bestaat dus al sinds het begin van 2022. Maar de manier waarop is onduidelijk – tijd voor verandering dus. Per 1 januari 2023 wordt de wetgeving aangescherpt, zodat iedere financiële instelling exact weet hoe ze hun duurzame investeringen moeten rapporteren. Denk aan precontractuele informatie, heldere inlichtingen op de website en periodieke verslagen. Die gegevens moeten altijd duidelijk, compleet en up-to-date zijn. Zo weten klanten precies waar hun geld heen gaat.

Duurzaam zeggen en duurzaam doen

Door concrete informatievoorziening op ESG-gebied verplicht te stellen, voorkom je greenwashing. Je kunt als partij natuurlijk makkelijk duurzaamheid verkopen, maar het gaat erom dat je duurzaam dóet – gevalletje practise what you preach. Volgens onderzoek van de Autoriteit Financiële markten (AFM) wordt duurzaamheidsinformatie wel geleverd, maar kan dat veel duidelijker en concreter. Veel instanties kunnen slecht aangeven of hun beleggingen in lijn liggen met de EU Taxonomie: hét systeem dat economische activiteiten van bedrijven op duurzaamheid beoordeelt.

Vastgoedwaarde behouden

Als je niet opereert in harmonie met je ESG-doelstellingen, dan val je binnenkort dus waarschijnlijk door de mand. Investeerders en klanten laten zich niet zomaar greenwashen. Daarom is het de hoogste tijd om vastgoedbeleggingen te monitoren. Liggen ze op koers om Paris Proof te worden? Healthy Workers helpt je inzicht te verkrijgen in de stand van zaken. Sterker nog, we zitten er bovenop. Door je gebouwprestaties te monitoren, analyseren én verbeteren, helpen we je aan een gezonde en toekomstbestendige portefeuille.

Ben je klaar om jouw gebouwen future-proof te maken? Neem contact op: guus@healthyworkers.com